top of page


Інформація

Один з найкращих фітопатологів України. Фахівець, шанований багатьма агрохолдингами.

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри мікології та фітоімунології ХНУ ім. B.H. Каразіна. Досліджує різноманіття, поширення, систематику та екологію аскових грибів, мікофільних грибів, хвороб рослин, мікотоксин. Має понад 150 фахових наукових публікацій.


Освіта


  • 1992 р. — закінчив Харьківський національний університет імені В.Н.Каразіна.

  • 2007 р. — отримав наукове звання кандидата наук в Національному аграрному університеті (М.Київ) «Сільськогосподарські науки. 06.01.11 — Фітопатологія».


Кар'єра


  • У здобутку — більше ніж 150 наукових публікацій.

  • Наукові інтереси та сфера досліджень: аскові гриби, мікофільні гриби, хвороби рослин, мікотоксини.

  • Куратор наукового мікологічного гербарію (фунгарію) CWU (Myc) ХНА імені В. Н. Каразіна.

  • Практикує технологічні об’їзди полів агрокомпаній, на основі яких виносить рекомендації щодо внесення ЗЗР та пестицидів, проводить лекції.

  • Спікер курсу «Цариця Полів» освітньої платформи «Культиварій».

bottom of page